เกี่ยวกับเรา / about us

TMK Shoes Production Co.,Ltd.
(บริษัท ที เอ็ม เค ชูส์​ โปรดักชั่น จำกัด) 

 

 

" จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2545 ผลิตรองเท้าฟองน้ำภายใต้เครื่องหมายการค้า 

บอนทอง, ช้างบอนทอง RUBPER, MOOVEโดยใช้วัตถุดิบยางคุณภาพสูง

บวกกับประสบการณ์ที่ยาวนานและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รองเท้าที่มีคุณภาพดี ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านรองเท้า 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนพร้อมที่จะให้บริการ และน้อมรับข้อเสนอแนะ 

จากลูกค้าด้วยความเต็มใจพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น "

 

 

 

Visitors: 32,086