เกี่ยวกับเรา

      บริษัท TMK  Shoes Production Co.,Ltd. (ที เอ็ม เค ชูส์ โปรดักชั่น จำกัด ) 

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 ผลิต รองเท้าฟองน้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

" บอนทอง, ช้างบอนทอง RUBPER ,MOOVE " โดยใช้วัตถุดิบยางคุณภาพสูง

บวกกับประสบการณ์ที่ยาวนาน และ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ รองเท้าที่มีคุณภาพดี   ด้วยประสบการณ์  ในการดำเนินงานด้านรองเท้า 

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกคน พร้อมที่จะให้บริการ และน้อมรับข้อเสนอแนะ 

จากลูกค้าด้วยความเต็มใจ พร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดียิ่งขึ้น

 

Visitors: 3,161